ส่งเงินด้วยตนเอง

ส่งเงินจาก ไทย ที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ด้วยตัวเองได้อย่างไร

การส่งเงินจากสถานที่ตั้งใกล้คุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการกว่า 350,000 แห่งทั่วโลก

Find a Location

1. ค้นหาสถานที่ตั้ง

ค้นหาสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ใกล้คุณ


Prepare Agent Visit

2. เตรียมความพร้อมเมื่อไปเยือนสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ

ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สำหรับการส่งทุกรายการ:
    • เอกสารระบุตัวตนของคุณที่จำเป็น
    • ชื่อและนามสกุลของผู้รับที่ตรงกับเอกสารระบุตัวตนของพวกเขาและสถานที่ตั้ง
    • จำนวนที่คุณต้องการส่ง รวมค่าธรรมเนียม
  • ในการส่งเข้าบัญชีธนาคาร คุณต้องมีชื่อบัญชีและเลขบัญชีของผู้รับ1
  • ในการส่งเข้ากระเป๋าเงินออนไลน์ คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศของผู้รับ
Complete Your Transaction icon

3. ดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

กรอกแบบฟอร์มการส่งให้เสร็จสมบูรณ์ในส่วนที่จำเป็น ส่งแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ให้ตัวแทนพร้อมจำนวนเงินที่ต้องการส่ง (รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินธุรกรรม)

Notify your recipient icon

4. แจ้งเตือนผู้รับ

บันทึกใบเสร็จของคุณและแบ่งปันหมายเลขอ้างอิง 8 หลัก ให้แก่ผู้รับของคุณเพื่อรับเงิน  เงินที่ส่งไปยังบัญชี 

ธนาคารหรือกระเป๋าเงินออนไลน์จะถูกฝากเข้าบัญชีโดยตรง