คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยที่สุดของเรา

การส่งเงินที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ

ฉันจะส่งเงินจากสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ได้อย่างไร
 1. ฉันจะส่งเงินจากสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ได้อย่างไร
 2. ค้นหาสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ใกล้คุณ
 3. เตรียมความพร้อมเมื่อไปเยือนสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ
 4. ต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1
  • สำหรับการส่งทุกรายการ:
   • เอกสารระบุตัวตนของคุณที่จำเป็น
   • ชื่อและนามสกุลของผู้รับที่ตรงกับเอกสารระบุตัวตนของพวกเขา 1 และสถานที่ตั้ง
   • จำนวนที่คุณต้องการส่ง รวมค่าธรรมเนียม
  • ในการส่งเข้าบัญชีธนาคาร คุณต้องมีชื่อบัญชีและเลขบัญชีของผู้รับ1
  • ในการส่งเข้ากระเป๋าเงินออนไลน์ คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศของผู้รับ
 5. ดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 6. กรอกแบบฟอร์มการส่งให้เสร็จสมบูรณ์ในส่วนที่จำเป็น ส่งแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ให้ตัวแทนพร้อมจำนวนเงินที่ต้องการส่ง (รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินธุรกรรม)
 7. แจ้งเตือนผู้รับ
 8. บันทึกใบเสร็จของคุณและแบ่งปันหมายเลขอ้างอิง 8 หลัก ให้แก่ผู้รับของคุณเพื่อรับเงิน เงินที่ส่งไปยังบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินออนไลน์จะถูกฝากเข้าบัญชีโดยตรง
 • ข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและตัวแทน โปรดสอบถามสถานที่ที่ให้บริการ MoneyGram ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
 • โปรดทราบว่าเมื่อกรอกแบบฟอร์มการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้รับในแบบฟอร์มต้องตรงกับชื่อในเอกสารระบุตัวตนที่เขาหรือเธอแสดงเพื่อรับเงินโอน  เช่น John D. Smith ไม่เหมือนกับ
ฉันจะค้นหาสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ได้อย่างไร

MoneyGram มีให้บริการที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการทั่วโลก หากต้องการค้นหาสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการใกล้คุณ ใช้เครื่องมือระบุที่ตั้งสถานที่ตั้ง MoneyGram ของเรา

การส่งเงินด้วยบริการของ MoneyGram มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าธรรมเนียมบริการของ MoneyGram ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ส่งและรับ รวมถึงจำนวนเงินที่ส่ง

ฉันสามารถโอนเงินได้เท่าไร

จำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถส่งได้ที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการคือ $10,000*

*ข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ส่งหรือรับได้ด้วย 

ฉันจะชำระเงินโอนเงินได้อย่างไร

ตัวแทน MoneyGram ส่วนใหญ่รับเฉพาะเงินสดสำหรับการดำเนินธุรกรรมที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ ติดต่อตัวแทนของคุณก่อนไปเยือนเพื่อดูว่าคุณสามารถชำระเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง

ผู้รับของฉันจะรับเงินได้เมื่อไร

สามารถรับเงินได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากมีการดำเนินธุรกรรมแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบใดก็ตาม*
*ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนและการปฏิบัติตาม

ตัวเลือกสกุลเงินของฉันมีอะไรบ้าง

MoneyGram มีตัวเลือกสกุลเงินสำหรับการส่งและการรับเงินของประเทศที่เลือก สอบถามตัวแทน MoneyGram สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเลือกสกุลเงินในการดำเนินธุรกรรม

คคลที่ฉันส่งเงินไปให้สามารถเลือกสกุลเงินในการรับเงินที่โอนได้หรือไม่

ไม่ หากประเทศปลายทางที่คุณส่งเงินไปอนุญาตให้สามารถรับเงินเป็นสกุลเงินอื่นได้มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน ผู้ส่งจะเป็นผู้ เลือกสกุลเงิน ในการรับเงิน

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีสกุลเงินสำหรับการชำระเงินในประเทศปลายทางที่ฉันส่งเงินไปหรือไม่

ติดต่อตัวแทนท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางที่คุณส่งเงินช่วยให้คุณได้รับมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน

ฉันควรทำอย่างไรหากบุคคลที่ฉันโอนเงินให้มีปัญหาในการรับเงิน
 1. ตรวจสอบให้แน่ว่าพวกเขามีหมายเลขอ้างอิง/ยืนยันที่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบว่าผู้รับมีรูปถ่ายระบุตัวตนที่ถูกต้อง (ID) และมีชื่อในเอกสารระบุตัวตนตรงกับชื่อที่คุณกรอกเมื่อตอนส่งเงิน+  

1โปรดทราบว่าชื่อของคุณในบันทึกการโอนเงินต้องตรงกับชื่อของคุณในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ 2ข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและตัวแทน โปรดสอบถามสถานที่ที่ให้บริการ MoneyGram ของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อเรา หรือโทรศัพท์มาที่ 1-800-666-3947

การรับเงินที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ

ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการรับเงินที่โอนมา

คุณต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการรับเงินที่โอนมาของคุณ

 • เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ+ (ID) ที่มีชื่อและนามสกุลจริงของคุณ+
 • หมายเลขอ้างอิง - ขอรับหมายเลขอ้างอิงจากบุคคลที่ส่งเงินโอนให้คุณ^

1โปรดทราบว่าชื่อของคุณในบันทึกการโอนเงินที่กรอกโดยบุคคลที่ส่งเงินให้คุณต้องตรงกับชื่อของคุณในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ  2ข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นโปรดสอบถามสานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน

ฉันจะค้นหาสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการ MoneyGram ที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร

MoneyGram มีให้บริการที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการทั่วโลก ดังนั้นเราจึงไม่เคยอยู่ห่างจากคุณ หากต้องการค้นหาสถานที่ตัวแทนที่ให้บริการใกล้คุณ ใช้ เครื่องมือระบุที่ตั้ง

ฉันจะรับเงินโอนได้อย่างไร
 1. สอบถามหมายเลขอ้างอิงของเงินโอนของคุณ บุคคลที่ส่งเงินให้คุณจะมีหมายเลขอ้างอิง
 2. เยือน สถานที่ตั้งที่ให้บริการ MoneyGram จำไว้ว่าคุณต้องนำหมายเลขอ้างอิงและเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคลไปด้วย
 3. กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ที่สถานที่ตัวแทนที่ให้บริการและส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วแก่ตัวแทน MoneyGram เพื่อรับเงินของคุณ

คุณอาจได้รับการร้องขอให้แสดงเอกสารระบุตัวตน+ โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้เอกสารหนึ่งในต่อไปนี้ได้

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือ
 • เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ

คุณอาจได้รับการร้องข้อให้แสดงเอกสารยืนยันถิ่นที่อยู่
โปรดสอบถามตัวแทน MoneyGram ท้องถิ่นของคุณสำหรับรูปแบบของเอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้อง รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
ข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและตัวแทน โปรดสอบถามตัวแทน MoneyGram ท้องถิ่นของคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
*โปรดทราบว่าชื่อของคุณในบันทึกการโอนเงินต้องตรงกับชื่อของคุณในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ 

จะรับเงินได้เมื่อไร

สามารถรับเงินได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากมีการดำเนินธุรกรรมแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบใดก็ตาม* *ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนและการปฏิบัติตาม

ต่อต้านการฟิชชิง

ฟิชชิงคืออะไร

ฟิชชิงคือการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น

 • ชื่อผู้ใช้
 • รหัสผ่าน
 • รายละเอียดบัตรเครดิตหรือ
 • คำถามและคำตอบที่เป็นความลับ

การฟิชชิงส่วนใหญ่แล้วมาในรูปของอีเมลและถูกปลอมแปลงให้เป็นอีเมลที่ถูกต้องจาก MoneyGram ลิงก์ในอีเมลจะนำคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ดูเหมือนเว็บไซต์ออนไลน์ที่ถูกต้องของ MoneyGram  การไม่คลิกลิงก์ในอีเมลจะดีที่สุด หากคุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ในบราวเซอร์ของคุณแทนการคลิกลิงก์ในอีเมล

ฉันจะรู้ได้อย่างไรเมื่อมีการฟิชชิง

คือสิ่งที่คุณต้องดูเมื่อคุณสงสัยว่าอาจได้รับฟิชชิงอีเมล

 • ลิงก์ของเว็บไซต์ร้องขอให้คุณยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณ
 • ลิงก์ของเว็บไซต์ร้องขอหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • มีการข่มขู่ว่าหากคุณไม่ยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณ บัญชีของคุณอาจถูกปิดลง

เป็นการกระทำที่ดีที่จะไม่คลิกลิงก์ในอีเมล แต่พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์โดยตรงในบราวเซอร์ของคุณแทน

ฉันจะป้องกันการฟิชชิงได้อย่างไร

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฟิชชิงคือ ตรวจดูอีเมลที่คุณได้รับด้วยความระมัดระวังเพื่อดูว่ามีฟิชชิงสแกม (phishing scam) หรือไม่ และ ระมัดระวัง สแกมทั่วไปด้วย
เป็นการกระทำที่ดีที่จะไม่คลิกลิงก์ในอีเมล แต่พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์โดยตรงในบราวเซอร์ของคุณแทน

ฉันควรทำอย่างไรหากดูเหมือนจะตกเป็นเหยื่อของการฟิชชิง

หากคุณสงสัยว่าอาจได้รับฟิชชิงอีเมล อย่ามัวแต่เดา - รายงาน! กลับไปด้านบน

ความตระหนักรู้เรื่องการทุจริตผู้บริโภค

ฉันได้รับอีเมลสอบถามข้อมูลทางการเงินของฉันจาก MoneyGram ฉันควรให้หรือไม่

ไม่ MoneyGram ไม่เคยส่งอีเมลเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินของคุณที่ไม่มีการร้องขอ ถ้าคุณได้รับอีเมลที่น่าสงสัยโดยอ้างว่ามาจาก MoneyGram โปรด รายงานเรา เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบ นอกจากนี้ หากข้อมูลทางการเงินของคุณอยู่ในความเสี่ยง เราแนะนำให้ติดต่อสถานบันทางการเงินของคุณในทันที

ใครสามารถรับเงินที่ฉันโอนไปได้

บุคคลที่รับเงินที่โอนโดย MoneyGram ต้องแสดงรูปถ่ายระบุตัวตนที่ถูกต้องและทราบข้อมูลเกี่ยวกับการโอน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินของคุณเป็นความลับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักบุคคลที่คุณส่งเงินให้เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณเอง

ฉันจะทำอย่างไรหากบุคคลที่ฉันส่งเงินให้และฉันเป็นเหยื่อของการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต

คุณอาจใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อรายงานกิจกรรมทุจริตใด ๆ โดยเลือกแบบฟอร์มรายงานการทุจริตจากเมนูประเภทของคำร้องแบบดร็อปดาวน์ โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่องความคิดเห็น
หากคุณสงสัยว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ยังไม่ได้รับ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าที่หมายเลข 1-800-926-9400 เพื่อ ยกเลิกธุรกรรมในทันที

ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการทุจริตผู้บริโภคได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ การป้องกันการทุจริตผู้บริโภค 
มีคำถามอีกหรือไม่ กรอกแบบฟอร์ม ติดต่อเราให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคำตอบต่อคำถามของคุณ กลับไปด้านบน